print

Wyświetla tekst w konsoli.

print(
  - string
)

Przykład użycia:

print("Hello World!")